Voorwaarden

De voorwaarden zijn vastgelegd in diverse overeenkomsten, zoals de samenwerkings-,
beheer- en huurovereenkomst, die u worden toegestuurd wanneer u met ons of een
gelieerde makelaar van start gaat.

Op onze website vindt u:
– De gebruiksvoorwaarden voor onze applicatie:

www.dewoningbeheerder.nl/gebruiksvoorwaarden
– De verklaring omtrent het gebruik van cookies.

www.dewoningbeheerder.nl/cookies
– Het privacy-statement

www.dewoningbeheerder.nl/privacy